Rafał Głuchowski

aplikant radcowski

 

Z Kancelarią związany od 2017 r. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie studiów otrzymywał stypendium Rektora dla najlepszych studentów, a także brał udział w pracach koła naukowego prawa karnego. Studiował również fortepian na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Specjalizuje się w prawie gospodarczym (spory gospodarcze i bieżąca obsługa prawna, umowy), prawie cywilnym (w szczególności zobowiązania) i prawie nieruchomości.

Specjalizacje:

prawo gospodarcze (spory gospodarcze i bieżąca obsługa prawna, umowy), prawo cywilne (w szczególności zobowiązania), prawo nieruchomości