Michalina Jarema

aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, z Kancelarią związana od 2021 r. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. W Kancelarii zajmuje tworzeniem i opiniowaniem umów, sporządzaniem opinii prawnych oraz pism procesowych w postępowaniu sądowym. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem cywilnym, gospodarczym oraz bankowym. Zainteresowana prawem rodzinnym oraz karnym.

Specjalizacje:

prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo bankowe