Krzysztof Dudziak

radca prawny

Radca prawny od 2020 r., członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Związany z Kancelarią od 2016 r., członek zespołu Iurico&Pharma. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zdobywał w renomowanych wrocławskich kancelariach i międzynarodowych korporacjach prawniczych, gdzie zajmował się obsługą prawną podmiotów zagranicznych. Zajmuje się kompleksowym wsparciem Klientów Kancelarii m.in. tworzeniem i opiniowaniem umów, sporządzaniem opinii i stanowisk, tworzeniem pism procesowych, doradztwem w zakresie ochrony danych osobowych i zabezpieczenia praw własności intelektualnej. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach przedsądowych i sądowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem farmaceutycznym, prawem zamówień publicznych, prawem cywilnym oraz prawem umów w obrocie gospodarczym. Świadczy usługi w języku angielskim, posiada certyfikat TOLES Higher wydany przez British Council potwierdzający znajomość języka angielskiego prawniczego w stopniu zaawansowanym. Interesuje się prawem IT oraz prawem nowych technologii.

Specjalizacje:

prawo farmaceutyczne, prawo zamówień publicznych, prawo cywilne oraz prawo umów w obrocie gospodarczym