Katarzyna Gosztyła

radca prawny

Z Kancelarią związana od 2021 r. Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwentka studiów prawniczych oraz administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa cywilnego, prawa gospodarczego, w tym umów występujących w obrocie gospodarczych, prawa budowlanego, prawa administracyjnego oraz prawa własności intelektualnej. W Kancelarii zajmuje się również kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, w tym rozwiązuje spory korporacyjne, przygotowuje projekty uchwał, umów spółek oraz wszelkich dokumentów związanych z działalnością spółek, a także obsługuje transakcje M&A. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach przesądowych i sądowych, jak również przed organami administracji publicznej i innymi jednostkami. Świadczy pomoc prawną dla Klientów Kancelarii w języku angielskim.

Specjalizacje:

prawo cywilne, prawo spółek handlowych, prawo budowlane, prawo umów w obrocie gospodarczym, prawo administracyjne, prawo własności intelektualnej