Kamila Wojtanowska

radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Ukończyła Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo oraz uzyskała tytuł licencjata na kierunku Administracja. Absolwentka MA European Studies (magister Europeistyki), specjalizacja: EU Regional Policy na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała również w charakterze p.o. asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu (wydziały cywilne).

Członek zespołu IURICO&PHARAMA.

Z Kancelarią związana od 2017 r.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, w jej szczególnym obszarze zainteresowań pozostaje procedura cywilna i prawo własności intelektualnej.
W ramach świadczenia pomocy prawnej dla Klientów Kancelarii opiniuje i sporządza umowy w obrocie gospodarczym, w tym także w języku angielskim.

Pragnie poszerzać swoją wiedzę w następujących dziedzinach: prawo cywilne, w szczególności procedura cywilna, prawo własności intelektualnej, prawo ochrony zwierząt.

Specjalizacje:

prawo cywilne, w szczególności procedura cywilna