Juliusz Barylski

radca prawny

 

Radca prawny od 2019 r. Z Kancelarią związany od 2015r. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Świadczy pomoc prawną dla grup kapitałowych działających na szeroko rozumianym rynku farmaceutycznym oraz medycznym, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z marketingiem. Zawodowo interesuje się reklamą produktów leczniczych, suplementów diety, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. W bieżącej działalności zajmuje się wszechstronnym wsparciem obsługiwanych podmiotów, w tym przygotowywaniem i opiniowaniem umów, sporządzaniem opinii i stanowisk, tworzeniem pism procesowych. Występuje jako pełnomocnik Klientów Kancelarii w ramach postępowań przed organami administracji, sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi. Ponadto, realizuje zadania z zakresu ochrony danych osobowych, w ramach upoważnienia od Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Prowadzi szkolenia oraz audyty dla pracowników przedsiębiorstw. Świadczy obsługę prawną w języku angielskim.

Specjalizacje:

prawo cywilne, farmaceutyczne, prawo gospodarcze, prawo pracy