Daniel Dyjak

aplikant radcowski

 

Z kancelarią związany od 2018 r. Absolwent studiów doktoranckich nauk prawnych na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dwukrotny stypendysta Rządu Szwajcarskiego na Uniwersytecie Zuryskim. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Autor publikacji poświęconej tematyce prawa do sądu, ochrony praw jednostki oraz zasad przetwarzania danych osobowych. W pracy naukowej i zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach prawa własności, prawa cywilnego, prawa ochrony danych osobowych, prawa gospodarczego, w tym prawa umów w obrocie gospodarczym. Świadczy obsługę prawną w języku angielskim.

Specjalizacje: