Anna Olszewska

radca prawny

 

Radca prawny od 2014 r. Z Kancelarią związana od 2010 r. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Biegle włada językiem angielskim, legitymuje się International Legal English Certificate (ILEC).Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach sądowych, a także w negocjacjach pozasądowych i postępowaniach mediacyjnych. Posiada doświadczenie w występowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą. Specjalizuje się w doradztwie prawnym przedsiębiorcom z branży farmaceutycznej i przewozowej. Interesuje się szeroko pojętym prawem gospodarczym, w tym prawem zamówień publicznych, prawem farmaceutycznym, prawem własności intelektualnej, a także problematyką spraw odszkodowawczych. Zajmuje się kompleksowym wsparciem Klientów Kancelarii, m.in. tworzeniem i opiniowaniem umów, opracowywaniem modeli biznesowych pod kątem prawnym, sporządzaniem opinii i stanowisk, tworzeniem pism procesowych, prowadzeniem windykacji na szerszą skalę. Świadczy pomoc prawną w zakresie ochrony danych osobowych, w tym wykonuje zadania w ramach funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Prowadzi szkolenia dla pracowników przedsiębiorców, a także szkolenia zewnętrzne.

Specjalizacje:

prawo gospodarcze, prawo zamówień publicznych, prawo farmaceutyczne, prawo własności intelektualnej