Upadłości

Oferujemy pomoc w zakresie upadłości przedsiębiorców, jak i upadłości konsumenckiej. Pomagamy odzyskać należności od upadłych dłużników, jak i świadczymy pomoc prawną dla podmiotów znajdujących się w sytuacji grożącej upadłością. Usługi Kancelarii obejmują m.in. przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości, o wszczęcie postępowania naprawczego, reprezentowanie wierzyciela w postępowaniu upadłościowym lub naprawczym oraz zgłaszanie wierzytelności.

ZAUFALI NAM