Oferta obsługi agentów/partnerów banków oraz instytucji finansowych
w ramach ochrony ich zbiorowych interesów

Zachodzące zmiany na rynku finansowym, zwłaszcza w strukturach sieci sprzedażowych banków, powodują dotkliwe skutki podmiotów świadczących usługi pośrednictwa finansowego. Na pośrednikach wymuszane są działania uderzające w ich biznes, do tego stopnia, że w wielu przypadkach prowadzenie działalności staje się nieopłacalne lub niemożliwe.

 

Kancelaria oferuje pomoc w tego rodzaju przypadkach poprzez:

1. konsolidację grupy,
2. strategię adekwatną do sytuacji,
3. doradztwo prawne na rzecz grupy, a także poszczególnych jej uczestników,
4. efektywną reprezentację grupy w rozmowach z organizatorami sieci (bankami/instytucjami finansowymi),
5. reprezentację w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych, zwłaszcza w zakresie dochodzenia prowizji oraz świadczeń wyrównawczych.

 

Opisane usługi Kancelaria od kilku już lat świadczy w ramach stałej współpracy na rzecz kilku grup pośredników wyróżniających się na rynku instytucji finansowych/banków.

 

Zapewniamy doświadczony zespół prawników, poufność (nieujawnianie składu grupy podczas jej formowania, do czasu osiągnięcia znaczącej liczby uczestników, zwykle znacznie ponad 50% placówek, co nie pozwala instytucji finansowej na ignorowanie tak skonsolidowanej grupy), elastyczne zasady wynagradzania, sprawdzone mechanizmy konsultacji naszych działań z grupą.

 

Osoby/grupy zainteresowane ofertą mogą kontaktować się na dedykowany adres mailowy agenci.millenium@iurico.pl. Z powodów bezpieczeństwa zalecamy przesyłanie maili z adresu niepowiązanego z adresem instytucji finansowej, dla której świadczone są usługi.

ZAUFALI NAM